Całodobowa opieka nad seniorem

Opieka nad seniorem 24 oferuje możliwość opieki nad chorymi oraz starszymi osobami w całym kraju. Oferta stanowi przeróżne formy opieki, w tym opieka prywatna na godziny, prywatne i państwowe domy opieki, a także domowe oraz stacjonarne hospicja. Pomoc skierowana jest do osób starszych wymagających wsparcia, niepełnosprawnych, leżących z powodu choroby i nie tylko, a usługi świadczone są przez kompetentny personel lekarski, pielęgniarski, opiekunów czy rehabilitanów. https://opiekanadseniorem24.pl